1964Роден съм през октомври 1948 г. в София.

През лятото на 1967 г. за първи път почувствах себе си като нещо различно от живота, който дотогава, без да си давам сметка, водех. Неочаквано се усетих объркан и изгубен в един сложен и непонятен за мен свят.

Една година по-късно, през лятото на 1968 г., донякъде „случайно”, попаднах на три книги, които завинаги промениха моето отношение към живота. Минавайки покрай един от малкото православни църковни магазини в София в тази комунистическа епоха, забелязах на витрината един екземпляр на Новия завет. Мисля дори че беше последният, защото ми го снеха от витрината.

Започнах да го чета естествено и без предубеждения, така както човек чете някоя случайно попаднала му книга от неизвестен автор. Много от словата на Исус силно ме впечатлиха и без всякакво усилие от моя страна се запечатаха завинаги в съзнанието ми. Въпреки че оттогава аз рядко съм ги препрочитал, те и до днес продължават да живеят в мен.

 

2004Друго важно за мен духовно събитие беше прочитането на книгата на сър Едуин Арнолд „Светилото на Азия” (The Light of Asia, 1879) в един доста лош и пълен с грешки и сериозни пропуски български превод. Въпреки всички дефекти на превода, посланието на Буда достигна до мен. Но ако словата на Исус поразиха сърцето ми и заживяха в него, то учението на Буда завладя преди всичко ума ми и оттогава се явява мой надежден вътрешен компас в живота.

Последното важно духовно събитие през тази съдбоносна за мен 1968 г. се случи в края на август. Една вечер получих от един мой нов случаен познат за преглед до другия ден на обед три малки книжки, подвързани в един том. Така ми се наложи да прочета на един дъх трилогията на големия немски духовен наставник Bo Yin Ra (1876-1943): „Книга за живия Бог”, „Книга за отвъдния свят” и „Книга за човека”.

Като цяло почти нищо не разбрах от прочетеното, но се усетих привлечен като магнит от ясната, точна и дълбока мисъл на автора на тази трилогия и от вълнуващото душата ми по един загадъчен за мен начин нейно съдържание. Един месец по-късно открих „Книга за живия Бог” в библиотеката на Софийския университет и я преписах изцяло на ръка. Никога не съм правил това за друга книга - нито преди, нито след това.2006В книгите, а по-късно и в рисунките на Bo Yin Ra аз открих така липсващия ми автентичен вкус на Вечността и Безкрая.

Оказа се, че той е единственият известен ми съвременен Учител на „космическа мъдрост”, който отчита, че нашата планета далеч не е единствената „люлка на разумен живот” във физическата Вселена, а също, че върховната цел на индивидуалния човешки дух лежи неизмеримо по-далеч и по-високо, отколкото и най-смелото въображение може да си представи.

През декември 1979 г. съвсем неочаквано аз се оказах за съвсем кратко време „отвъд времето” във Вечността. Постепенно това мое преживяване се превърна в своеобразен център на моето вътрешно съзнание и в критерий за различаване на истинската духовност от нейните многобройни имитации.

От тогава започнах интензивно да изучавам най-различни учения, поставящи си за цел да посочат на човека пътя към неговото духовно пробуждане. Но едва сравнително наскоро - приблизително преди около година, година и половина - аз узрях вътрешно. Това определено не е моя заслуга и затова не мога да предложа метод за по-бързо вътрешно зреене.

Сега вече аз съм напълно спокоен и не бързам за никъде. Не изпитвам никаква потребност нито да се просветлявам, нито да бъда спасяван от когото и да било.

 

2007Готов съм да посрещна доброжелателно и с доверие смъртта още утре, защото съм наясно, че тя е нещо естествено и неизбежно, част от един вечен мъдър природен ред.

Аз отлично знам, че все още се намирам едва в началото на Великия път, но знам също така със сигурност, че вече съм "влязъл в потока”. Имам чувството, че сякаш съм се качил на някакъв невидим влак, който ме носи с максимална скорост към Великото Неизвестно.

Поради това реших, че е дошло времето да споделя моя личен вътрешен опит с всички, на които той може да е от полза.За тази цел, реших да изложа всичко най-съществено, което имам да споделя в една малка книга, озаглавена „Отвъд времето”.

Тя вече е почти готова и се надявам до края на 2013 г. да излезе от печат на български език, а през следващата година в английски и руски превод. Засега на Ваше разположение е един вече публикуван откъс от нея: ANDYSAN. ОТВЪД ЖИВОТА И СМЪРТТА

Дано и тя, подобно на този сайт, достигне до тези, за които е писана!